Microsoftilta irtisanotut voivat saada tukea EU:lta

Teknologiayhtiö Microsoftilta irtisanottavat voivat saada EU-tukea.

Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan globalisaation aiheuttamien maailmankaupan rakennemuutosten vuoksi työttömiksi jääneitä. Tukea voi saada esimerkiksi silloin, kun suuryritys lopettaa toimintansa tai tuotanto siirretään EU:n ulkopuolelle. Rahastosta tuetaan myös maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömäksi jääneitä.

Euroopan unioni ei tavallisesti katso sivusta massairtisanomisia alueellaan vaan yleensä lupaa tukea erotettuja työntekijöitä tavalla tai toisella.

EU:n tukimahdollisuus nousi esiin torstaina 17. heinäkuuta 2014, kun Microsoft kertoi vähentävänsä Suomessa 1 100 työpaikkaa. Yhtiö sanoi lakkauttavansa Oulussa sijaitsevan tutkimus- ja tuotekehitysyksikön.  Potkut koskevat etenkin entisiä Nokian työntekijöitä, jotka siirtyivät Microsoftin palvelukseen Microsoftin palvelukseen Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynnin myötä.

Vuoden 2006 lopulla perustettu EU:n globalisaatiorahasto myöntää tukea, jos irtisanottujen määrä nousee yli tuhannen.

Tukea voi siis olla luvassa, sillä Suomi pystyy osoittamaan, että yli tuhat EU-kansalaista jää työttömäksi. Globalisaatiorahastosta ei saa tukea, ellei valtio osallistu yhtiön kanssa hakuprosessiin. Toisin sanoen Suomen valtion on tässä tapauksessa haettava irtisanottujen työntekijöiden kanssa tukea EU:lta.

Globalisaatiorahastosta voidaan tukea työnsä menettäneiden uudelleen koulutusta, työnhakua, työvoimapalveluja laajoissa irtisanomistapauksissa. Lopullisen päätöksen avustuksesta tekevät aina Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenmaat.

Euroopan komissio hyväksyi esimerkiksi muutama vuosi sitten Suomen ja Saksan hakemukset saada avustusta. Hakemusten taustalla olivat joukkoirtisanomiset kahdessa matkapuhelinalan yrityksessä, Suomessa Perloksessa ja Saksassa BenQ:ssa.

Perlos sai tukea kaksi miljoonaa euroa. Runsaat tuhat työntekijää sanottiin irti, kun Perlos päätti lopettaa tuotantonsa Suomessa ja sulkea kaksi tehdasta. Valmistus siirrettiin Aasiaan, jossa ovat halvemmat valmistuskustannukset ja jossa teknologia-alan yhteistyökumppanit ja nopeasti kasvavat kulutusmarkkinat ovat lähellä.

Euroopan unioni pystyy joka tapauksessa auttamaan irtisanottuja, koska tällaisissa muutostilanteissa jäsenvaltioiden ei tarvitse olla yksin auttamassa, vaan globalisaatiorahaston ohella myös EU:n sosiaali- ja muut aluerahastot voidaan ottaa käyttöön.

Comments are closed.