Mediaupseerin työ oli monipuolista

Mediaupseerin työ oli monipuolista

PRT Maimanan mediaupseerina vastuullani olivat tiedottaminen ja informaatio-operaatiot. Vastasin yksikön ulkoisesta tiedotuksesta järjestämällä muiden muassa säännöllisiä lehdistötilaisuuksia, laatimalla tiedotteita ja tarjoamalla aineistoa paikalliselle, kansainväliselle ja tarvittaessa suomalaiselle medialle. Lehdistötilaisuuksia järjestin kaksi kertaa kuukaudessa tukikohtamme tiloissa.

Kirjoitin lukuisia lehdistötiedotteita ja lähetin säännöllisesti valokuvia Isafin tiedotuskeskukselle.

Media Ops -upseeri toimi PRT:n komentajan medianeuvonantajana ja osallistui yksikön informaatio-operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Seurasin ja analysoin Afganistania ja Isafia koskevaa uutisointia ja olin yhteydessä media- ja tiedotusalan tehtävien hoitajien kanssa Isafin organisaatiossa sekä puolustusvoimissa.

Oman toimeni ohella tuin suomalaista kriisinhallintajoukkoa ulkoiseen tiedotukseen liittyvissä asioissa. Tehtäväni aikana jouduinkin valmistamaan videoita, matrikkelikirjan ja tiedotteita puolustusvoimien verkkosivuille.

Laskujeni mukaan laadin 60 tiedotetta mil.fi-sivuille, kymmenkunta lehdistötiedotetta STT:lle, nelisenkymmentä lehtijuttua tiedotusvälineille, jotka pyysivät artikkeleita. Juttujani julkaistiin muun muassa Seurassa, Turun Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Loimaan Lehdessä, Koillissanomissa, Länsi-Suomessa, Satakunnan Kansassa, Reserviläisessä, Ruotuväessä ja niin edelleen.

Lisäksi annoin haastatteluja kansainväliselle medialle, kuten Der Spiegelille ja NTB:lle.

Toimin myös suomalaisen kriisinhallintajoukon vierailu-upseerina ulkomaisille ja kotimaisille toimittajille, mikä Maimanasta oli ajoittain varsin hankalaa pitkien välimatkojen, vaikeiden maasto-olosuhteiden ja peruutettujen lentojen vuoksi.

Tiedotusvälineille suunnatulla tiedottamisella ylläpidin lähinnä paikallisen median mielenkiintoa operaatiota sekä PRT:tä ja sen toimintaa kohtaan. Tiedon oli oltava nopeaa, avointa ja oikeaa. Päämääränä oli ylläpitää ja kehittää Isafin myönteistä julkisuuskuvaa.

Tarjosin viiveettä aineistoa merkittävistä tapahtumista ja kiinnostavista asioista paikallisille tiedotusvälineille, Isafin lehdistökeskukselle tai suoraan uutistoimistoille – myös puolustusvoimien nettisivuille ja suomalaisille tiedotusvälineille.

Laadin kymmeniä englanninkielisiä lehdistötiedotteita Isafille varsinkin syksyllä 2006, kun operaatio tarvitsi ”hyviä” uutisia sotauutisoinnin vastapainoksi.

Kansainvälisten ja paikallisten tiedotusvälineiden kanssa tein säännöllistä yhteistyötä ja järjestin niille tiedotusaineistoa.

Isafin sisäiseen tiedotukseen otin niin ikään aktiivisesti osaa ja pidin yksikköämme näkyvillä lähettämällä säännöllisesti aineistoa ISAF News -sanomalehteen sekä Isafin sisäiseen kuvalehteen, Mirroriin.

PRT:ssämme toimi myös Forward Media Team (FMT), joka oli Isafin asettama toimittajaryhmä. Se koostui paikallisista lehti- ja radiotoimittajista. Johtajanaan heillä oli kansainvälistä kriisinhallintakokemusta omannut siviili.

Tukikohtamme Maimanassa tarjosi myös majoituksen ryhmän turkkilaiselle johtajalle.

Minä koordinoin FMT:n työtä ja tarjosin sille aiheita ja teemoja sekä haastateltavia. Isafin tavoitteena oli, että ryhmä tekisi viisi radiojuttua ja viisi lehtijuttua viikossa.

Tällaista oli viestinnän ammattilaisen arki sotatoimialueella. Ei kauheasti eroa konttorityöstä keskellä rauhaa.